Agenda för hållbar vattenförsörjning

Rapport från IVAs projekt Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat.

De stora utmaningarna kring den gemensamma vattenresursen finns inom tio områden:

  • Ett långsiktig perspektiv är nödvändigt i planering och hantering av vattenfrågor.
  • Klimatförändringarna och temperaturhöjningarna påverkar vattenresursen.
  • Avrinningsområden har inte en tillräckligt central plats i planeringen av vattenfrågor.
  • Ansvaret för vattenförvaltningen är för splittrat idag.
  • Digitaliseringen ger nya möjligheter för hanteringen av vattenfrågor.
  • Tillämpningen av vattendirektivet är komplext och samhällseffekterna oklara.
  • Råvaran vatten är gratis vilket innebär att olika aktörer inte ser konsekvenserna av sin användning för andra. De externa effekterna prissätts inte.
  • Det finns en betydande infrastrukturskuld inom VA-sektorn.
  • En rad nya hot mot vattenkvaliteten uppträder idag och måste hanteras.
  • De små kommunerna måste samverka mer än idag för att ha tillräcklig kompetens och kapacitet att hantera vattenfrågorna.

Övrig information

Artikelnummer: C_IVA_HV_syntesrapport
Utgivningsår: 2021

Rulla till toppen