Aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar inom VA-branschen

Denna rapport innehåller idéer kring utformningen av komponentavskrivningar inom VA-branschen, en tolkning av hur komponentavskrivningar påverkar gränsdragningen mellan investering och drift samt en konsekvensanalys av val av olika avskrivningstider för vatten- och avloppsledningsnät.
_x000D_
Tipsrapportlista
(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering)

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 2015-15
Utgivningsår: 2015

Scroll to Top