Aktivt stöd till fastighetsägare vid nybyggnad av VA-nät

Staffanstorps kommun har utvecklat ett mer kundorienterat arbetsätt gentemot fastighetsägarna vid utbyggnad av kommunalt spillvattenavlopp till befintlig bebyggelse på landsbygden. Avsikten har varit att underlätta inkopplingen och minska det missnöje som ofta uppstår vid tvångsanslutningar. Här redovisas erfarenheter av den nya modellen.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1997-02
Utgivningsår: 1997

Rulla till toppen