Alternativ VA-teknik

kr

Exempelsamling

VA-Forsk rapport 1993-01.
Denna rapport syftar till att informera om, kommentera och stimulera användandet av alternativa lösningar på va-tekniska problem. Rapporten innehåller exempel på projekt med va-teknik som anpassats till lokala förhållanden över hela landet. Exemplen tar upp ekologiskt boende, avloppsvattenrening i fällningsdammar, bevattningsdammar och våtmarker, dagvattenmagasin för rening och utjämning, ledningplanering och samförläggning av ledningar, styrning av avlopps- och dricksvattennät samt informationsspridning till va-systemets brukare.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1993-01
Utgivningsår: 1993

Scroll to Top