Alternativa avloppssystem i Bergsjön och Hamburgsund

Sammanfattande slutrapport från ECO-GUIDE-proj

För två olika bostadsområden har vardera två alternativa avloppssystem; lokal behandling av avloppsvatten i filterbäddar och våtmarker samt separering av urin, fekalier och BDT-vatten, planerats in. Tillsammans med det konventionella va-verket har systemen utvärderats med hjälp av riktningsanalys, miljökonsekvensbeskrivning och livscykelanalys.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1997-08
Utgivningsår: 1997

Rulla till toppen