Analys av redovisade kostnader enligt DRIVA

Kostnadsjämförelser för åren 1993-1995

Rapporten visar hur kostnadsjämrörelser har utförts för DRIVA-kommuner för perioden 1993-1995. Samband har etablerats mellan förvaltningskostander och produktionsmått respektive kommunal struktur. Andra kommuner kan jämföra sig med i rapporten redovisade nyckeltal.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1998-03
Utgivningsår: 1998

Rulla till toppen