Analysmetoder för klordioxid, klorit och klorat

kr

VA-Forsk rapport 1992-05.
En referensmetod – baseras på litteraturstudier och laboratorieförsök – har utarbetats och utvärderats. Metoden bygger på chemiluminiscens i ett flödessystem. För ”biprodukterna” klorit och klorat har jonkromatografi använts som analysteknik.
Med hjälp av referensmetoden har två fältmetoder utvärderats. Den ena, DPD-metoden enligt Dr Lange, uppvisar oacceptabelt höga avvikelser medan den andra, klorfenolröttmetoden enligt HACH, kan rekommenderas för fältbruk trots att den innehåller flera laborativa moment.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1992-05
Utgivningsår: 1992

Scroll to Top