Användning av hållbarhetsindex för effektiv samverkan mellan kommuner

Projektet utvärderar möjligheten att använda resultatet från VASS-hållbarhetsindex som utgångspunkt för mellankommunal samverkan och för- bättringsarbete av VA-verksamhet. Vidare har projektet även kartlagt två kommuners behov av åtgärds och förnyelseplanering av befintliga VA-system.
Tipsrapportlista

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2016-10
Utgivningsår: 2016

Rulla till toppen