Användning av klordioxid

kr

– Reaktortudier och halter i distributionssystemet vid nio vattenverk

VA-Forsk rapport 1993-05.
Användningen av klordioxid vid nio svenska vattenverk har studerats. Undersökningen visar att klordioxidhalten sjunker mycket snabbr och att restnivån i distributionssystemet är mycket låg. Som restprodukter i vattnet återfinns främst klorit, men även klorat, vilka härrör från råvaror och nedbrytning av klordioxid. Högst utbyte återfanns vid tillverkning där klorgas och klorit får reagera.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1993-05
Utgivningsår: 1993

Scroll to Top