Artificial Groundwater Recharge

kr

– State of the Art

VA-Forskrapport 1992-04.
En genomgång av litteraturen har visat att om de mekanismer som påverkar förekomsten av järn och mangan är relativt goda. Kunskaper som kan ligga till grund för dimensionering av filtersand vid bassänginfiltration, uppehållstider och transport i omättad zon är däremot fåtaliga eller odokumenterade.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1992-04
Utgivningsår: 1992

Scroll to Top