Avhärdning av dricksvatten – tillämpning i Sverige

Rapporten ger en översikt över problem som hårt vatten ger upphov till och beskriver de olika metoder, kemiska och fysikaliska, som kan användas för att avhärda vattnet. Vattenkemiska begrepp och kemiska reaktionsformler och konsekvensen av dessa diskuteras.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2003-35
Utgivningsår: 2003

Scroll to Top