Avloppsvattenrening för att reducera kväve i kalla avloppsvatten med MBBR-processen

Rapporten är uppdelade i fyra kapitel och inleder med en introduktion till MBBR-tekniken. Därefter följer en genomgång av hur MBBR-processen kan implementeras för avskiljning av kväve och fosfor i kallt avloppsvatten. I kapitel tre ges en sammanställning av genomförd forskning med studier från Norge, Kanada, USA, Italien och Sverige. Kapitel fyra djupdyker sedan i design och prestanda för fyra norska fullskaleanläggningar där MBBR-processen används för att reducera kvävehalten i kallt avloppsvatten. Dessa är Lillehammer avloppsreningsverk (ARV), Nordre Follo ARV, Nerdre Romerike ARV och Gardemoen ARV. I arbetspaket 1 har även anläggningar med MBBR-teknik och kalla förhållanden eftersökts i Sverige och Finland.

I Sverige har Ängholmens reningsverk dessa förhållanden, men då anläggningen är dimensionerad för en mångdubbelt högre belastning än den faktiska under den kalla perioden, blir inte temperaturen begränsande för reningsverkets prestanda. I Finland togs Ruka ARV med MBBR-teknik i bruk 2016. Denna anläggning skulle vara väl lämpad för att utvärdera tekniken under kalla förhållanden, men då ingen extra provtagning har genomförts utöver de lagstadgade månatliga analyserna, är dataunderlaget för litet för en bedömning av reningsverkets prestanda under kalla månader.

Övrig information

Artikelnummer: C-rapport_MBBR-processen
Utgivningsår: 2023

Rulla till toppen