Avrinningsområdesbaserade oganisationer som aktiva planeringsaktörer

VA-Forsk rapport 1996-05.

Rapporten sammanfattar en undersökning av 51 svenska vatten (vårds) förbund. Hittills har dessa i liten utsträckning deltagit i den översiktliga planeringen.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1996-05
Utgivningsår: 1996

Scroll to Top