Avvattning av avloppsslam med naturnära metoder

-Erfarenheter från ett fullskaleförsök i Lövånger
En fullskaleanläggning för lokal avvattning av slam från ett mindre direktfällningsverk beskrivs. Anläggningen består av tre ytor för avvattning året runt: ett frysdike för utläggning vintertid, en torkyta för utläggning vår och sommar samt en torkfrysyta för utläggning sensommar och höst. Studien har följt driften under ett år.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1997-12
Utgivningsår: 1997

Rulla till toppen