Bakteriella samhällen i dricksvattnets biofilmer

De övergripande målen för projekt är att få en bättre förståelse för ledningssystemets mikrobiella biofilmer och utveckla metoder för att övervaka den mikrobiella vattenkvaliteten.

Tipsrapportlista

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2017-02
Utgivningsår: 2017

Scroll to Top