Bedömning av hälsorisker på ledningsnätet vid läcklagning

Samband mellan samtal till sjukvårdsrådgivningen avseende magtarmsymtom och störningar vid vattenverk och på ledningsnätet studerades. Någon säkerställd koppling kunde inte påvisas. En första ansats till en MRA-modell som för ledningsnätet har tagits fram.
Tipsrapportlista
(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering)

Scroll to Top