Bedömning av påverkan från lakvatten inom REVAQ – metodik för farliga ämnen

En bedömningsmetodik för påverkan från lakvatten på reningsverk presenteras. Metodiken avses att tillämpas inom REVAQ för att bedöma om påverkan från ett visst lakvatten är tolerabel, främst avseende påverkan på slamkvalitet.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2014-03
Utgivningsår: 2014

Rulla till toppen