Bedömningsgrunder för ovidkommande vatten i avloppsnät

–Metodikmanual

VA-Forsk rapport 1996-06.

Rapporten beskriver den metodik som utvecklades i SNV-projektet ”Nyckeltal för ovidkommande vatten i avloppsnät” där fyra enkla nyckeltal togs fram för att beskriva mängden ovidkommande vatten i avloppsnät. Exempel från utförda analyser ges samt förslag till intressanta användningsområden.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1996-06
Utgivningsår: 1996

Scroll to Top