Beräkning av partikulär föroreningstransport från flödesdata on-line i avloppsledningar

Mätningar har utförts i Halmstad, Sundsvall och Borås under 1997 och 1998. Laboratorieundersökningarna utfördes i en befintlig anläggning vid Chalmers tekniska högskola. Metoden att använda energispektrumet som erhålls från hastighetsmätaren för att beräkna partikelhalten har inte entydigt visats vara framgångsrik.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2006-14

Scroll to Top