Beslutsmodell för mikrobiella dricksvattenrisker – Verktyg för åtgärdsprioritering

En riskbaserad beslutsmodell har utvecklats för att samhällets resurser ska kunna användas så effektivt som möjligt när det gäller åtgärder för att minska de mikrobiella riskerna i dricksvattensystemen. Modellen kombinerar kvantitativ mikrobiell riskbedömning med kostnads-nyttoanalys. Den tillämpas i en fallstudie för Vombsjöns dricksvattensystem.

Övrig information

Författare:
Artikelnummer: 2018-12
Utgivningsår: 2018

Scroll to Top