Betongskador i vattenverk

Betongskador som kan påträffas i ett vattenverks betongkonstruktioner presenteras. Skadornas orsaker och placering i ett vattenverk presenteras.
Ingen tipsrapportlista till denna rapport.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2016-18
Utgivningsår: 2016

Scroll to Top