Bevattning av energiskog med biologiskt behandlat avloppsvatten

VA-Forsk Rapport 1999-05
Resultatet från en 5-årig pilotstudie avseende bevattning av energiskogsodling med biologiskt behandlat avloppsvatten beskrivs här. Vattenbehov, biomassatillväxt, upptag av näring och metaller i biomassan, påverkan på grundvatten och mark samt reningseffekter vid olika belastningar redovisas och diskuteras. En fullskaleanläggning vid reningsverket i Kågeröd, Svalövs kommun, som togs i drift 1997 beskrivs.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1999-05
Utgivningsår: 1999

Scroll to Top