Biogasanläggning i Sverige

En sammanställning över svenska biogasanläggningar, dvs anläggningar där anaerob nedbrytning av avloppsslam, avfall, gödsel mm ger biogas som produkt. Uppgifter om typ av substrat och rötningsteknik, gaskvalitet, energianvändning, emissioner och rötrestanvändning redovisas.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1997-04
Utgivningsår: 1997

Rulla till toppen