Bräddning från ledningsnät – vägledning för att kontrollera, rapportera och bedöma miljöbelastning på recipient

Rapporten ger en vägledning för en bättre och effektivare kontroll på bräddning från avloppsledningsnät. Syftet är att i slutändan uppfylla mål för att minska övergödning och hälsorisker som orsakas av bräddning.

Tipsrapportlista

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2014-01
Utgivningsår: 2014

Scroll to Top