Bräddning

kr

– Problemets omfattning i svenska tätorter

VA-Forsk rapport 1992-08.
Rapporten omfattar en genomgång av ett 15-tal svenska tätorter där utredningar gjorts de senaset åren. Bräddvolym, bräddfrekvens samt varaktighet redovisas tillsammans med en översiktlig genomgång av använda beräkningsmetoder och föreslagna åtgärder.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1992-08
Utgivningsår: 1992

Scroll to Top