CD-ROM inom VA

VA-Forsk rapport 1995-14.
Rapporten visar behovet av datalagring inom VA-området. Redovisar några idéer och möjligheter att använda CD-ROM-mediat. Redogör för teknik. ekonomi och marknad avseende CD-ROM-mediat.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1995-14
Utgivningsår: 1995

Scroll to Top