Dag&Nät Forsknings- och utvecklingsprogram 2010-2013, Slutrapport

Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Forskningen utgår från tre olika teman: Dagvattenkvalitet: från regn till recipient, Dagvattensystem samt Ledningsnät.
Denna slutrapport redovisar forskningsprogrammets verksamhetsperiod 2010-2013.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: C Slutrapport2013_DagoNat
Utgivningsår: 2014

Scroll to Top