Dag&Nät Forsknings- och utvecklingsprogram 2014 – juni 2017 Slutrapport

Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Forskningen utgår från tre olika teman: Dagvattenkvalitet: från regn till recipient, Dagvattensystem samt Ledningsnät. Denna slutrapport redovisar forskningsprogrammets aktiviteter under verksamhetsperioden 2014 – juni 2017.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: C_Dag&Nät Forsknings- och utvecklingsprogram
Utgivningsår: 2018

Scroll to Top