Dag&Nät – Slutrapport. Forskningsinriktning juli 2017 – december 2021

Forskargruppen inom Dag&Nät har en mycket bred och tvärvetenskaplig sammansättning. Det främjar framtagandet av ny kunskap och lösningar som länkar ihop samhällsstrukturer, ledningsnät och reningsanläggningar. Forskningsprojekten bedrivs inom Dag&Näts tre stora, övergripande teman Dagvattenkvalitet, Dagvattensystem och Ledningsnät.

Under perioden har följande projekt stått i fokus:

 • Dagvattenbiofilter – utformning och dimensionering
 • Dagvattenföroreningar och dess källor
 • DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering
 • Förbättrad funktion av gröna tak
 • Förbättrad modellering av grön infrastruktur
 • GrönNano – innovativ dagvattenhantering
 • Hållbar snöhantering i urbana miljöer
 • Resurseffektivt och koordinerat underhåll och förnyelse av ledningsnät
 • Små flexibla avloppslösningar
 • µrban plastics: Källor, sänkor och flöden av mikroplaster i den urbana miljön
 • Yteffektiv dagvattenrening

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: Dagnat-slutrapport
Utgivningsår: 2022

Rulla till toppen