Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2011

Syftet med projektet är att utveckla och förmedla forskningsbaserad kunskap samt att bygga nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Forskningen utgår från tre olika teman: Kvalitet: från regn till recipient, Dagvattensystem samt Ledningsnät.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: C VB2011_DagoNatLTU
Utgivningsår: 2012

Scroll to Top