Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2012

Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Forskningen utgår från tre olika teman: Dagvattenkvalitet: från regn till recipient, Dagvattensystem samt Ledningsnät.
Denna rapport redovisar verksamheten 2012.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: C VB2012_DagNatLTU
Utgivningsår: 2013

Scroll to Top