Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2013

Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Rapporten ger en överblick över Dag&Näts verksamhet 2013.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: C VB2013 DagoNatLTU
Utgivningsår: 2014

Scroll to Top