Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2014

Dag&Nät ingår i Svenskt Vatten Utvecklings satsning på högskoleprogram och utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Rapporten ger en överblick över Dag&Näts verksamhet 2014. Tipsrapportlista

Övrig information

Artikelnummer: C_VB2014_DagoNatLTU

Scroll to Top