Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2016

Dag&Nät ingår i Svenskt Vatten Utvecklings satsning på högskoleprogram och utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Rapporten ger en överblick över Dag&Näts verksamhet 2016.

Tipsrapportlista

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: C_DagoNatLTU2016VB
Utgivningsår: 2017

Scroll to Top