Dagvattnets sammansättning

VA-Forsk rapport 1994-11.
Rapporten ger schablonhalter för budgetberäkningar av föroreningsutsläpp från separata dagvattensystem, särskilt för COD, fosfor, kväve, bly, koppar och zink. Lämpliga beräkningsmetoder för såväl budgetberäkningar som för mer detaljerade beräkningar anges. Föroreningskällorna gås igenom.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1994-11
Utgivningsår: 1994

Scroll to Top