Datorstödd simulering av aktivslamprocessen

– Försök vid 5 svenska reningsverk

VA-Forsk rapport 1994-16.
Rapporten beskriver ett projekt vars syfte har varit att introducera datorsimulering av aktivslamprocessen vid reningsverk. Målgruppen i projektet har framförallt varit processoroperatörer vid medelstora reningsverk som arbetar med pågående eller planerad drift med biologisk kväverening. Rapporten summerar de i projektet ingående delarna: kursverksamheten, seminarierna samt den praktiska erfarenhet som vunnits vid användningen av datorsimulering vid de fem deltagande reningsverken.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1994-16
Utgivningsår: 1994

Scroll to Top