Dosering av biokultur i en igensatt infiltrationsanläggning

kr

– En utvärdering
Tvärskogs infiltrationsanläggning för kommunalt avloppsvatten hade länge haft problem med igensättningar vilket lett till uppdämning i infiltrationsbäddar och fördelningssystem. En relativt ny metod att avlägsna avsättningarna provades: dosering av en koncentrerad patenterad biokultur. Här utvärderas försöket.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1997-03
Utgivningsår: 1997

Rulla till toppen