DRICKS – Forskningsprogrammet för dricksvatten 2012–2014

Rapporten beskriver utfallet av DRICKS-programmet under perioden 2012–2014, där SLU och Lunds tekniska högskola nu är del av DRICKS. I rapporten presenteras resultat för flera större och särskilt intressanta projekt som vi arbetat med under programperioden, som exempelvis projekten RiBS och Förenklad GDP.
Tipsrapportlista

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2016-02
Utgivningsår: 2016

Scroll to Top