Dricksvatten och korrosion – en handbok för vattenverken

Andra utökade upplagan.
VA-Forsk Rapport 2000-12

Rapporten beskriver dricksvattenkvalitetens betydelse för korrosion på ledningsmaterialen järn, koppar och rostfritt stål. Med hjälp av fältmätningar, laboratorieundersökningar, pilotskaleförsök och försök i full skala har modeller tagits fram som väl beskriver korrosionssituationen på rörmaterialen som funktion av vattenkvalitetsparametrarna. _x000D_

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare: , , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2000-12
Utgivningsår: 2000

Scroll to Top