Dricksvattenprogrammet DRICKS – redovisning av perioden 2009–2011

Rapporten beskriver resultaten inom DRICKS under åren 2009–2011. Inom riskanalys, råvattenskydd, bredning och distribution har modeller för beslutsstöd, transport av föroreningar, förnyelsebehov av ledningsnätet m.m. utvecklats. Forskningsresultat har kommunicerats till branschen genom seminarier och konferenser.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2013-14
Utgivningsår: 2013

Scroll to Top