Effektivt underhåll av VA-system (digital version)

1 600 kr

Detta är en digital version av P113, publikationen finns inte i tryckt version. Publikationen blir tillgänglig för nedladdning i kassan efter betalning och kommer också att mailas efter köpet till angiven mailadress. OBS – kolla gärna skärppostmappen i fall att publikationen hamnar där.

Svenskt Vattens publikation P113 är en omarbetning av VAV:s publikation P39, Skötsel och underhåll av VA-nät, som gavs ut 1979 (VAV, Svenska Vatten- och Avloppsverksföreningen, nuvarande Svenskt Vatten). P113 ersätter följaktligen P39 som utgår.

Denna publikation beskriver underhållsteknik, med inspiration från industrin1 och anpassat till VA-branschen. Publikationen beskriver det arbetssätt som Svenskt Vatten anser att medlemmarna ska arbeta efter vad gäller underhåll av VA-systemet. Ledande personer inom drift och underhåll ska få stöd för att på ett systematiskt och effektivt sätt arbeta med drift och underhåll av VA-ledningsnät samt yttre anläggningar. Även om anläggningar för vattenproduktion och avloppsrening (VA-verk) inte beskrivs här går det övergripande tankesättet att tillämpa även för dessa.

För att arbetssättet ska fungera krävs nytänkande och förändringsförmåga i hela organisationen – det går inte att ge uppgiften till en enda person ’för att lösa detta’.  Anställ gärna någon (eller engagera en konsult eller liknande) med erfarenhet från industriellt underhåll för att få inspiration från annan verksamhet. Jobba teambaserat med olika roller och kompetenser i gruppen. Samarbeta med andra VA-organisationer i förändringsarbetet.

Tillhörande stödfiler till P113 hittar du här.

Övrig information

Ämnesområden:
Utgivare:
Artikelnummer: P113-digital

Rulla till toppen