En evaluering av Høgskoleprogrammet, Svenskt Vatten Utveckling

Denne rapporten er et resultat av en evaluering av SVU’s Høgskoleprogram, som ble igangsatt i 2008 og er nå (2014) inne i sin andre 3-års-periode. Tipsrapportlista

(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering)

Övrig information

Scroll to Top