Endotoxin i svenskt kranvatten

Endotoxin från cyanobakterier och gramnegativa bakterier analyserades i 800 svenska vattenprov. Vattenverken reducerade toxinet 0– 99,9 %. Abonnenters kranvatten hade normalt upp till ca 10 ggr högre halter jämfört med vattenverkens utgående dricksvatten. Två min spolning halverade toxinhalten.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2008-20
Utgivningsår: 2008

Rulla till toppen