Endotoxin och bakterieenzym i reningsverk för avloppsvatten

Mätningar av endotoxin och bakterieenzym vid olika arbetsplatser på avloppsreningsverk visade höga värden vid platser där vattnet agiterades eller där underhållsarbeten pågick. Mätning av bakterieenzym är enkelt och kan användas som översiktligt riskvärdering för exponering via inandning.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2009-01
Utgivningsår: 2009

Rulla till toppen