Export av kommunalt VA-kunnande

VA-Forsk rapport 1996-11.

Rapporten redovisar en utredning om förutsättningarna för export av svensk kommunal VA-kompetens. Behov och efterfrågan, möjliga marknader och finansieringsmöjligheter för beställarna beskrivs.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1996-11
Utgivningsår: 1996

Scroll to Top