Fällningsdammar – drifterfarenheter, utformning och framtida användning

Erfarenheter från fällningsdammar har kartlagts och ligger till grund för rekommendationer om utformning och drift av nya och befi ntliga anläggningar. I rapporten diskuteras även alternativa tillämpningar av tekniken.
Tipsrapportlista

Scroll to Top