Fett i avloppsnät – kartläggning och åtgärdsförslag

Matfett orsakar ökande driftproblem i norska och svenska avloppsledningsnät (t.ex. påbyggnad, stopp i ledningen eller korrosion av betongrör). I rapporten inventeras källorna och diskuteras olika åtgärder för att förebygga fettutsläpp som t.ex. installation och drift av fettavskiljare, matfettinsamling eller informationskampanjer.

Övrig information

Författare: , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2010-03
Utgivningsår: 2010

Scroll to Top