Flouridering av dricksvatten

En litteraturstudie över olika metoder att rena dricksvatten redovisas i rapporten, där framför allt omvänd osmos och aktiverad aluminiumoxid för jonbyte jämförs med avseende på metodernas fluoridreningseffekt, driftkrav och kostnader. Alternativa reningsmetoder för fluoridrening och deras för- och nackdelar presenteras.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2003-15

Scroll to Top