Förnyelseplanering av VA-nät (sammanfattning av rapporterna 2011-12, -13 och -14)

Skriften är en sammanfattning av tre rapporter:
Rapport 2011–12: Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar
Rapport 2011–13: Material och åldersfördelning för Sveriges VA-nät och framtida förnyelsebehov.
Rapport 2011–14: Rörmaterial i svenska VA-ledningar – egenskaper och livslängd.

I komprimerad mapp med excelfiler finns filerna:
Koll på läget.xls
Förnyelsebehov Avloppsledningar 4_3.xls
Förnyelsebehov_Vattenledningar_4_2.xls
Excel-fil till del 1 – kap 7 Ekonomiska avvägningar.xlsx
OBSERVERA! All tillämpning av dessa EXCEL-exempel sker helt på eget ansvar, inklusive bedömning av resultatens rimlighet. Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller felaktig användning av dessa exempel.

Övrig information

Ämnesområden:
Utgivare:
Artikelnummer: 2011-12 2011-13 2011-14
Utgivningsår: 2011

Rulla till toppen