Försöksrapport från biologisk fosforavskiljning

-Vid Jämshögs reningsverk, Olofströms kommun

VA-Forsk rapport 1995-16.
Under 8 månader har biologisk fosfor avskiljning studerats i fullskala vid ett kommunalt reningsverk med en låg industripåverkan.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1995-16
Utgivningsår: 1995

Scroll to Top